Specializované semináře

Specializované semináře

Carvingový víkend + Lyžování na kraťasech

Běžecké lyžování

Výuka lyžování dětí

Místo:
sjezdové lyžování – Abertamy, lyžařský areál NOVÝ KLÍNOVEC, KRUŠNÉ HORY.
běžecký seminář – upravené běžecké stopy v okolí Abertam, Perninku a H. Blatné

Semináře jsou v rozsahu 20 vyučovacích hodin. Jsou určeny pro veřejnost.

Seminářů se mohou zúčastnit i držitelé kvalifikace Instruktor sjíždění/běhu školního lyžování a Instruktor lyžování, kterým bude po absolvování jednoho semináře započteno 20 hodin pro případné další vzdělávání k získání vyšší kvalifikace (Instruktor lyžování – v rámci celkového počtu 150 vyuč. hod. a Cvičitel lyžování – v rámci celkového počtu 250 vyuč. hod.).

Termín: po individuální domluvě
Cena jednotlivého semináře: 2.000,- Kč
Cena zahrnuje:
– 2x nocleh
– lyžařský výcvik po menších skupinkách srovnatelné výkonnosti
– přednášky a případné přednáškové materiály
– pro zájemce natočení na video a rozbor videozáznamu

Tyto akce nejsou charakteru doškolovacího semináře!

V rámci seminářů bude možnost shlédnout filmy s příslušnou tématikou, kdy si můžete s odborným komentářem vytvořit představu ideálního provedení příslušných prvků. Dále máme připravenu přednášku, která Vám usnadní výběr vhodné výzbroje a výstroje a pomůže Vám s orientací na současném českém trhu lyžařského vybavení.

V průběhu seminářů budou zájemci natočeni na video a následně provedeme rozbor videozáznamu.

Carvingový víkend + Lyžování na kraťasech

Semináře jsou určeny pro středně pokročilé a pokročilé lyžaře „klasiky“, kteří mají zájem osvojit si novou progresivní techniku carvingového lyžování, ale i pro „carvery“, kteří se chtějí zdokonalit a získat zásobárnu zdokonalovacích cviků.
Carving je spojen nejenom s novou technologií ve výrobě lyží, ale i s novou technikou lyžování. Carvingové lyžování s sebou přináší i nové myšlení a nový vztah k lyžování. Postupně se carving stává, podobně jako snowboarding, životním stylem a světovým názorem pro určitou skupinu lyžařů. Carving je brána prožitkového lyžování pro každého. Revoluční konstrukce carvingových lyží se promítá do krásy lyžování. Jízda po hraně v carvingovém oblouku v odpovídající rychlosti – to je neopakovatelný pocit.
Pořádáním našich seminářů chceme všem účastníkům pootevřít onu bránu vedoucí k hravému, volnému lyžování v emocionální atmosféře. Naše semináře si nekladou za cíl předělat klasika na carvera (na to jsou příliš krátké), ale pouze Vám ukázat, jak na to, pokusit se zafixovat ve Vás pocit správného provedení carvingového oblouku a dát Vám zásobník cviků, pomocí kterých můžete na sobě dále pracovat.
Součástí programu semináře může být výuka jízdy na kraťasech – super shorties (délka 97 cm), které jsou velmi vhodné pro výuku carvingu.
Seminář lze absolvovat pouze na carvingových lyžích o radiusu do 15,0 m a méně). Na základě předchozí dohody můžeme carvingové lyže zapůjčit.

Při jízdě na krátkých lyžích s úspěchem využíváme jejich hlavní přednosti, dobrou ovladatelnost a malý radius. Používání krátkých lyží nás rovněž nutí uvědomovat si více předozadní rovnováhu.
Na lyžování s využitím krátkých lyží, tzv. supershorties (délka do 100 cm), popř. lyžích délek do cca 120 cm je možno nahlížet ze dvou úhlů pohledu.
Krátké lyže se mohou s úspěchem využít pro začátečníka k rychlému osvojení základních návyků potřebných ke zvládnutí zatáčení na lyžích. Jsme schopni nabídnout začátečníkům propracovanou metodiku výuky jízdy na krátkých lyžích. Po zvládnutí základních návyků na krátkých lyžích následuje přechod na delší lyže a upevnění těchto návyků.
Krátké lyže využíváme však i u pokročilých lyžařů pro urychlení nácviku základů carvingového lyžování. Rovněž je využíváme k procvičení správného postavení těla potřebného pro efektivní jízdu v carvingových obloucích.
Účastníkům semináře krátké lyže zapůjčíme.

Běžecké lyžování

Z historického pohledu je běh na lyžích nejstarší lyžařská disciplina. V rekreační podobě ho mohou provozovat prakticky všichni. Tento seminář se zabývá jednak základy obou běžeckých technik (klasika a bruslení), budeme se věnovat i cvikům na zdokonalení obou technik a v rámci nich se zaměříme na správné provedení jednotlivých způsobů běhu a zejména na jejich plynulé navazování.
Rovněž se zamyslíme nad vhodnou výzbrojí a výstrojí a zejména poskytneme základní informace o vhodném mazání a údržbě lyží.
Seminář je nutno absolvovat s běžeckou výzbrojí a výstrojí jak pro klasickou techniku, tak pro bruslení.

Výuka lyžování dětí

Při povrchním pohledu si můžeme myslet, že výuka lyžování dětí je celkem jednoduchá, zejména pro toho, kdo sám lyžovat umí. Lyžování dětí, zejména předškoláků a mladšího školního věku se dost podstatně liší od lyžování dospělých. Musíme tyto rozdíly mezi výukou dětí a dospělých analyzovat, děti je třeba vhodným způsobem motivovat, při výkladu je třeba používat dětem srozumitelnou terminologii a pokud chceme mít výsledky, musíme pochopit, co děti od lyžování v různém věku očekávají.
Nestačí být pouze výborný lyžař, ale musíme být i obstojní pedagogové a psychologové.
Rovněž se zamyslíme nad využitím různých pomůcek při výuce dětí.
Zejména o výše uvedené problematice je tento seminář, ale budeme se samozřejmě věnovat i technice a metodice sjezdového lyžování v základní etapě. Velmi vhodné je seminář absolvovat na carvingových lyžích. Radius do 15,0 m je velmi výhodný. Na základě předchozí dohody můžeme carvingové lyže zapůjčit.