Licenční kurz Instruktor

Licenční kurz Instruktor lyžování (150 hodin)

Kurz je určen pro zájemce o získání profesionální kvalifikace s celostátní platností Instruktor lyžování (IL). Držitel této kvalifikace je lyžařský pedagog, který může vyučovat na základních výcvikových kurzech, na lyžařských zájezdech zaměřených na výuku lyžování, ve veřejných lyžařských školách, v lyžařských oddílech apod.

Držitel kvalifikace IL splňuje podmínky pro udělení „Osvědčení o odborné způsobilosti“ a v souladu s požadavky Živnostenského zákona i pro vydání Živnostenského oprávnění v oblasti výuky lyžování.

Nově nahradit větu: „Kurz je pořádán na základě akreditace MŠMT ČR č.j.: MSMT – 22562/2021 – 2 v rozsahu 80 vyuč. hod. (9 dnů). Celková hodinová dotace kurzu je 150 vyučovacích hodin. Proto jsou nutné určité podmínky přijetí do kurzu, aby se tato hodinová dotace naplnila.

Podmínky pro přijetí do kurzu Instruktora lyžování:

  • Kvalifikace Instruktor sjíždění/ běhu/ škol. lyžování /telemarkového lyžování (50 hodin)
  • Výkon funkce instruktora minimálně 7 výukových dnů (potvrzuje vysílající organizace – například lyžařská škola)
  • Doložení o absolvování předchozích školení, doškolení a seminářů v rozsahu 70 vyučovacích hodin. Na základě kvalifikace Instruktor sjíždění/ běhu/základního lyžování/ telemarkového lyžování (v rámci akreditovaných zařízení MŠMT ČR) je započteno 50 hodin, účast na doškolovacím semináři 20 hodin, absolvování specializovaného semináře, pořádaného naší Lyžařskou školou 20 hodin, absolvování specializovaného semináře, pořádaného jinou organizací – zápočet hodin dle dokladu pořadatele, přičemž specializovaný seminář stejného zaměření je možno započíst pouze jednou.

Místo: ABERTAMY, lyžařský areál NOVÝ KLÍNOVEC, KRUŠNÉ HORY.

Termíny:

1. konzultace:  Pá 17.12. – Ne  19.12.2021   

2. konzultace:  Pá    7. 1. – Ne    9. 1. 2022

3. konzultace:  Pá  14. 1. – Ne  16. 1. 2022

Nutnou samozřejmostí jsou carvingové lyže, ideální je radius do 15 metrů.

S okruhy problematiky z teorie budou účastníci seznámeni v rámci přednášek při 1. a 2. konzultaci, v období do 3. konzultace nastudují potřebný rozsah formou samostudia (pozor na doporučenou literaturu, která je uvedena na našich webových stránkách). Studijní literaturu a studijní materiály obdrží účastníci při zahájení kurzu. V rámci 3. konzultace absolvují účastníci písemný test z teorie a závěrečné zkoušky z praxe sjezdového lyžování a metodické praxe (metodický výstup). V celém rozsahu kurzu bude dle možností probíhat videokoučing, jako zpětná vazba pro všechny účastníky.

Cena: 9.000,-

Cena zahrnuje:
– 9x nocleh
– lyžařský výcvik jako přípravu k závěrečným zkouškám
– videokoučing
– zapůjčení super shorties
– studijní literaturu