Instruktor lyžování (50 hod.)

Kurz Instruktor sjíždění/ běhu/ základního lyžování/ telemarského lyžování (50 hodin)

Kurz je určen pro zájemce o získání interní kvalifikace s celostátní platností, starší 18 let. Držitel této kvalifikace je lyžařský pedagog, který může vyučovat na školních výcvikových kurzech, na lyžařských zájezdech zaměřených na výuku lyžování, ve veřejných lyžařských školách, v lyžařských oddílech apod.

Nově nahradit větu: „Kurz je pořádán na základě akreditace MŠMT ČR č.j.: MSMT – 22562/2021 – 2 v rozsahu 50 vyuč. hod. (6 dnů), které v případě úspěšného absolvování budou započteny pro případné další vzdělávání k získání profesionální kvalifikace Instruktor lyžování uznávané živnostenským úřadem (v rámci celkového počtu 150 v. hod.).

Platnost této kvalifikace je v rámci ČR ve všech členských organizacích sdružených v rámci Interski ČR i jejich organizačních jednotek.

Místo: ABERTAMY, lyžařský areál NOVÝ KLÍNOVEC, KRUŠNÉ HORY

Termíny:

1. konzultace: 

Pá 17.12. – Ne  19.12. 2021           

nebo

Pá  7. 1. – Ne  9. 1. 2022

2. konzultace: 

Pá  14. 1. – Ne  16. 1. 2022

S okruhy problematiky z teorie budou účastníci seznámeni v rámci přednášek při 1. konzultaci, v období do 2. konzultace probíhá samostudium (pozor na doporučenou literaturu, která je uvedena na našich webových stránkách). Studijní literaturu a studijní materiály obdrží účastníci při zahájení kurzu. V rámci 2. konzultace absolvují účastníci písemný test z teorie a závěrečné zkoušky z praxe dle zvolené specializace, a metodické praxe (metodický výstup). Součástí kurzu je také videokoučink a následný rozbor videomateriálu.

Cena: 6.300,-

Cena zahrnuje:
– 6x nocleh
– lyžařský výcvik jako přípravu k závěrečným zkouškám
– videokoučing
– zapůjčení super shorties
– studijní literaturu

Různé:

  • samozřejmostí jsou carvingové lyže, ideálně slalomového radiusu (10 – 15 m) (na základě předchozí dohody můžeme carvingové lyže zapůjčit)
  • u kurzu Instruktor běhu nutno použít specializovanou výzbroj na klasiku a na bruslení
  • u kurzu Instruktor základního lyžování (sjezd i běh) nutné pro sjíždění carvingové lyže a pro běh možno použít běžky typu combi, na 1. konzultaci pouze sjezdovou výzbroj, na 2. konzultaci vzít sjezdovou i běžeckou výzbroj
  • u kurzu Instruktor telemarkového lyžování nutná telemarková výzbroj (po domluvě jsme schopni zapůjčit – lyže + vázání, boty)