Cvičitel lyžování

Kurz Cvičitel lyžování

Kurz je určen pro zájemce o získání interní kvalifikace s celostátní platností Cvičitel lyžování (CL). Licence Cvičitel lyžování je hierarchicky vyšší než licence Instruktor lyžování (50 hodin i 150 hodin). Licence Cvičitel lyžování je platná v organizacích sdružených v Interski ČR.
Školení této kvalifikace zahrnuje výuku sjíždění a zvolené specializace (150 hod. sjíždění + 100 hod. specializace). V rámci specializace je možno alternativně zvolit: běh na lyžích, telemarkové lyžování, snowboarding.
Držitel této kvalifikace je lyžařský pedagog, který může vyučovat na školních výcvikových kurzech, na lyžařských zájezdech zaměřených na výuku lyžování, ve veřejných lyžařských školách, v lyžařských oddílech apod. Je oprávněn školit a doškolovat kvalifikace Instruktor sjíždění/ běhu/ školního lyžování/ telemarkového lyžování a Instruktor lyžování.

Kurz je pořádán na základě akreditace MŠMT ČR č.j.: MSMT – 22562/2021 – 2 v rozsahu 80 vyuč. hod. (9 dnů).

Minimální celkový rozsah kurzu je 250 hodin, náplň školení musí odpovídat standardům pro udělení známky IVSI. Proto je nutná prerekvizita předešlých kurzů (Instruktor lyžování 150 hodin)

Podmínky pro přijetí do kurzu cvičitele lyžování:

  • Kvalifikace Instruktor lyžování (150 vyuč. hod.)
  • Výkon funkce Instruktor lyžování po dobu minimálně 14 výukových dnů (potvrzuje vysílající organizace)
  • Doložení absolvování předchozích školení, doškolení a seminářů v rozsahu 170 vyučovacích hodin. Na základě kvalifikace Instruktor lyžování (v rámci akreditovaných zařízení MŠMT ČR) je započteno 150 hodin, účast na doškolovacím semináři 20 hodin, absolvování specializovaného semináře, pořádaného naší Lyžařskou školou 20 hodin, absolvování specializovaného semináře, pořádaného jinou organizací – zápočet hodin dle dokladu pořadatele, přičemž specializovaný seminář stejného zaměření je možno započíst pouze jednou.
  • Úspěšné absolvování přijímacích pohovorů

Místo: ABERTAMY, lyžařský areál NOVÝ KLÍNOVEC, KRUŠNÉ HORY

Termíny:

1. konzultace:  Pá 17.12. – Ne  19.12.2021   

2. konzultace:  Pá    7. 1. – Ne    9. 1. 2022

3. konzultace:  Pá  14. 1. – Ne  16. 1. 2022

Na 1. konzultaci vzít pouze sjezdovou výzbroj a výstroj. Carvingové lyže jsou samozřejmostí. Na 2. a 3. konzultaci vzít sjezdovou výzbroj a dále výzbroj zvolené specializace. Dle předchozí dohody můžeme zapůjčit telemarkovou výzbroj.

S okruhy problematiky z teorie budou účastníci seznámeni v rámci přednášek při 1. a 2. konzultaci, v období do 3. konzultace nastudují potřebný rozsah formou samostudia (pozor na doporučenou literaturu, která je uvedena na našich webových stránkách). Studijní literaturu a studijní materiály obdrží účastníci při zahájení kurzu. V rámci 3. konzultace absolvují účastníci písemný test z teorie a závěrečné zkoušky z praxe sjezdového lyžování, zvolené specializace a metodické praxe (metodický výstup). V celém rozsahu kurzu bude dle možností probíhat videokoučing, jako zpětná vazba pro všechny účastníky.

Cena: 9.000,-

Cena zahrnuje:
– 9x nocleh
– lyžařský výcvik jako přípravu k závěrečným zkouškám
– videokoučing
– zapůjčení super shorties
– studijní literaturu